داستانک انشاء

» داستانک انشاء

داستانک انشاء


معلم گفت:

با میخ ، در ، آتش ، طناب 

و کوچه ، جمله بساز.

و من ، برایش ،

روضه ی مادرم را خواندم.


نویسنده:

نسترن‌ صمدپور 


مجله ارم بلاگ

آخرین مطالب این وبلاگ