شعر منتقم کرار تقدیم به سردار شهید قاسم سلیمانی

» شعر منتقم کرار تقدیم به سردار شهید قاسم سلیمانی

شعر منتقم کرّار 


تک سوار ِ بی نظیر،

عشق را ، تویی سفیر،

تو بزرگی و کبیر.

سروری ، تویی امیر،

تو زلالی ، تویی سپید،

مثل تو ، این جهان ندید.


تو بهاری و بی خزان ،

تو طلوعی ، تو جاودان،

حجتی، تو به هر زمان،

تکیه گاه ِ تو آسمان،

از افق های بیکران،

می دهی هر نفس نوید،

خواهد آمد گل امید.


رویش هر جوانه ای ،

در دل این ترانه ای،

پیشگام زمانه ای،

خالص و بی بهانه ای،

صاحب قلب خانه ای،

تو خود عاشقانه ای.

عشق از آسمان وزید،

باز هم بوی گل رسید.


عاشق و مست و بی قرار،

پُر بارتر ز ِ هر بهار،

آشنایی به هر دیار،

یک نفس پر ز ِ انتظار،

چشم در راه عطر یار،

یک نفس آسمان تپید،

خونَت از آسمان چکید.


مرد صحنه ی نبرد،

شیر بیشه های سرد،

انتهای هر چه مرد،

پر ز ِ سوز و پر ز ِ درد،


آه آخر شدی شهید.

آه ، آخر شدی شهید....تقدیم‌به سردار دلها شهید قاسم سلیمانی


شاعر: نسترن صمدپور 


آخرین مطالب این وبلاگ